Lijkenzakken liggen klaar om naar het mortuarium te worden vervoerd FOTO JUDIT NEURINK
Opinie

In het massagraf van Mosul

Als laatste worden een jaar na de bevrijding van de Iraakse stad Mosul de lichamen geborgen van de ISIS-strijders die er sneuvelden. Maar de identificatie van de lijken van de vijand blijft achterwege. En daardoor belanden niet alleen die ISIS-lijken, maar ook Iraks belofte voor vrede in het massagraf.

De laatste lijken van ISIS-aanhangers worden opgegraven uit het puin van Mosul. FOTO JUDIT NEURINK

Judit Neurink, Mosul

Judit Neurink
Judit Neurink is journalist en auteur, en schrijft over Irak en het Midden-Oosten