Boeken

Boeken in het Engels

Mijn jongste boeken zijn gepubliceerd in het Engels, en alleen via Amazon en daarmee gelinkte winkels verkrijgbaar.

De belangrijkste reden: de gedwongen isolatie van de corona-tijd was voor mij tevens een bijzonder creatieve periode. Al snel stonden er drie boeken klaar. En dat terwijl de Nederlandse uitgevers de gevolgen van de corona-recessie nog niet te boven waren.

Tegelijkertijd kwam ook mijn journalistieke carrière in een veel rustiger vaarwater terecht. Ik was naar Athene verhuisd. Ik had minder mogelijkheden om naar Irak te reizen, en na corona werden dat hooguit nog enkele reportagereizen per jaar. Dus kwam mijn focus, naast de berichten voor deze site, steeds meer te liggen op boeken schrijven.

En uitgeven. Want wie verkoopt via Amazon, moet al het werk zelf doen. De ontwerper voor de covers aansturen, net als de opmaker voor de tekst. Zelf het e-book opmaken. Promoten via sociale media. En adverteren om de boeken onder de aandacht te brengen.

Er staan nu twee boeken op mijn lijst die alleen in het Engels zijn verschenen: The Good Terrorist en A Devil’s Child. Beide spelen ze grotendeels in Irak, en combineren ze de werkelijkheid (soms zelfs de geschiedenis) met de fantasie. Mijn karakters leven in een wereld die zo dicht mogelijk tegen de werkelijkheid aanstaat, maar bestaan zelf niet, behalve in mijn fantasie en in de boeken die het resultaat daarvan zijn.

Op die manier kan ik mijn jarenlange kennis van de Iraakse samenleving en moderne geschiedenis combineren met het schrijven van boeken. En mijn lezers meenemen naar werelden die ze anders niet zouden leren kennen.

Judit Neurink
Judit Neurink is journalist en auteur, en schrijft over Irak en het Midden-Oosten